Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia (Katowice)

Dramat poetycki od-nowa (Lublin)

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje (Warszawa)

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru (Warszawa)

Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce (Katowice)

Jerzy Jarocki, artysta i pedagog (Kraków)

KREACJE. Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996-2016) (Gdańsk)

Medycyna w filmie i teatrze (Warszawa)

Mody teatralne. Przemiany (Gdańsk)

Pedagogika teatru: kierunki, refleksje, perspektywy – (Warszawa)

Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru (Katowice)

Pułapki języka reprezentacji. Sztuka i praktyki instytucjonalne (Warszawa)

Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage (Gdańsk)

Strindberg and the western canon (Kraków)

Sztuka edukacji. Nowocześni edukatorzy, pasjonaci z wizją (Kielce)

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr (Kraków)

Teatr a Kościół (Warszawa)

Teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo. Rekonesan (Warszawa)

Teatr w przestrzeni miejskiej (Lublin)

Tropy mnemoniczne. Kultury i języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie współczesnej (Łódź)

„Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione”. Tabu w teatrze i dramacie współczesnym (Łódź)