nazwa: Dziennik Teatralny

link: www.teatry.art.pl
e-mail: redakcja@teatry.art.pl, dziennik.teatralny@gmail.com
tel.: +48 509 916 531

redakcja: przewodnicząca Rady Programowej: Ewa Wąchocka
redaktor naczelny: Ryszard Klimczak

opis: adres: 40-003 Katowice, Rynek 12