nazwa: portal teatru amatorskiego

link: www.teatramatorski.pl
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl, maria@teatrgrodzki.pl
tel.: +48 33 816 21 82, +48 33 496 52 19

redakcja: redaktorzy: Maria Schejbal, Ewa Miller-Stefańska

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13

opis: portal prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”