nazwa: Teatralia. Internetowy magazyn teatralny

link: www.teatralia.com.pl
e-mail: redaktor@teatralia.com.pl
tel.:

redakcja: redakcja: Alicja Müller, Katarzyna Mikołajewska

opis: ogólnopolski internetowy magazyn teatralny, wydawany przez Fundację Performat