nazwa: Na scenie. Info

link: www.nascenie.info
e-mail: redakcja@nascenie.info, malachowska@nascenie.info
tel.: +48 501 589 604

redakcja: redaktor: Anna Małachowska

opis: portal krakowskiego środowiska teatralnego prowadzony przez Stowarzyszenie Na Scenie