nazwa: Spacerownik Teatralny

link: www.spacerownikteatralny.pl
e-mail: jbiernacka@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 791 636 161

redakcja: koordynator: Joanna Biernacka

opis: projekt zainicjowany w 2015 roku podczas obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce, których koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; w ramach Spacerownika w wielu miastach Polski zostały przygotowane unikalne trasy spacerów po miejscach związanych z teatrem, stanowiące oryginalną propozycję aktywnego spędzenia czasu, umożliwiające jednocześnie poszerzenie wiedzy o dziejach polskiego teatru i odniesienie ich do lokalnej historii