nazwa: polski wortal teatralny

link: www.e-teatr.pl
e-mail: redakcja@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 609 299 055

redakcja: redakcja: 80-958 Gdańsk 50, skr. pocz. 724
redaktor naczelny: Dorota Buchwald

opis: prowadzony przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie