nazwa: Encyklopedia Teatru Polskiego

link: www.etp.e-teatr.pl
e-mail: redakcja@encyklopediateatru.pl
tel.:

redakcja: redakcja naukowa: Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, Małgorzata Leyko

opis: internetowy portal o otwartej treści, łączący elementy klasycznie uporządkowanego wydawnictwa naukowego i źródłowej platformy tematycznej; obejmuje hasła przedmiotowe dotyczące zjawisk i terminów teatralnych, hasła osobowe, rejestr premier na polskich scenach dramatycznych, muzycznych, lalkowych oraz wybranych teatrów nieinstytucjonalnych, kalendarium wydarzeń ukazujących historię polskiego teatru na osi czasu w kontekście historii teatru na świecie oraz bazy danych gromadzące informacje dotyczące historii teatrów i zespołów, Teatru Telewizji, Teatru Polskiego Radia, architektury teatralnej, badań teatrologicznych, scenografii, krytyki etc.