nazwa: Architektura Teatralna Środkowej Europy

link: www.theatre-architecture.eu/pl/db.htm
e-mail: monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl
tel.: +48 22 501 70 11

redakcja: redakcja: Monika Żytkowiak

opis: wirtualne muzeum i archiwum poświęcone architekturze teatralnej w Europie Środkowej, redagowane w jedenastu językach; polską część prowadzi Pracownia Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego