nazwa: GROTOWSKI.NET

link: www.grotowski.net
e-mail: redakcja@grotowski.net
tel.:

redakcja: administrator: Karolina Sołtys
50-101 Wrocław, Rynek Ratusz 27

opis: portal prowadzony przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu