Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

adres: 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2
tel. +48 71 310 05 00, +48 71 355 55 43 (centr.), +48 71 355 91 05 (fax.), +48 71 310 05 15 (wydział Wokalny)
e-mail: info@amuz.wroc.pl
www.amuz.wroc.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Wokalny, Katedra Wokalistyki
Uczelnia powstała w listopadzie 1948 roku.
rektor: prof. Grzegorz Kurzyński

dziekan Wydziału Wokalnego: prof. dr hab. Piotr Łykowski
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. dr hab. Bogdan Makal
wykładowcy: śpiew solowy – dr hab. Maria Czechowska-Królicka, dr hab. Monika Kolasa-Hladíková, Paweł Kołodziej, dr hab. Olga Ksenicz, dr Aleksandra Kubas-Kruk, prof. dr hab. Piotr Łykowski, prof. dr hab. Bogdan Makal, prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska, prof. dr hab. Tadeusz Pszonka, prof. Barbara Ewa Werner, Joanna Zawartko-Kołodziej; śpiew zespołowy – dr hab. Andrzej Kosendiak; specjalistyczna literatura pieśniarska i oratoryjno-kantatowa – dr hab. Joanna Subel; historia muzyki – dr Andrzej Wolański; sceny wokalno-aktorskie, opracowanie sceniczne partii – Roberto Skolmowski; język włoski – Teresa Tołłoczko; czytanie nut głosem – Irena Wolniewska; praca nad plastyką ciała – Elżbieta Lejman-Krzysztyniak; etiudy sceniczne – Marcin Misiura; kształcenie słuchu – Izabella Paradowska; praca z korepetytorem – prof. dr hab. Alicja Faryniarz, dr Witold Janusz, dr Małgorzata Jaworska, Tomasz Kaczmarek, Monika Kruk, dr hab. Joanna Litwin-Fenc, dr Renata Mieszkiełło, Aleksandra Orłukowicz, dr hab. Barbara Orłukowicz, dr Ekaterina Ounterberguer-Pukhalskaya, dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, dr Justyna Skoczek; kameralistyka fortepianowa – dr hab. Magdalena Blum, dr hab. Anna Rutkowska-Schock

Maurice Ravel - Dziecko i czary.

Premiera: 18 marca 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wolfgang Amadeusz Mozart - Wesele Figara.

Premiera: 26 kwietnia 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Na walizkach.

Premiera: 9 czerwca 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: