Zakład Teatru i Widowisk Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. +48 22 552 04 51
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
www.ikp.uw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab. prof. UW Wojciech Dudzik
wykładowcy: prof. em. dr hab. Roman Taborski, prof. dr hab. Wojciech Dudzik, prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr Agata Chałupnik, dr Zofia Dworakowska, dr Ewelina Godlewska-Byliniak, dr Mateusz Kanabrodzki, dr Agata Łuksza, dr Piotr Morawski, dr Dorota Sajewska (urlop), dr Dorota Sosnowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: