Warszawska Szkoła Filmowa

adres: 01-518 Warszawa, ul. gen. Zajączka 7
tel. /fax +48 22 839 00 50
e-mail: info@szkolafilmowa.pl
www.szkolafilmowa.pl, www.liceumfilmowe.pl, www.studiumfilmowe.pl, www.gimnazjumfilmowe.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierunki: aktorstwo, reżyseria, operatorski
Szkoła założona w 2004 roku.
rektor: prof. Janusz Majewski

kanclerz: dr Maciej Ślesicki
opiekun kierunku aktorskiego: Bogusław Linda

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: