Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2
tel. +48 22 827 72 41 (centr.), +48 22 827 83 06 (fax)
e-mail: info@chopin.edu.pl, ww@chopin.edu.pl, kw@chopin.edu.pl
www.chopin.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
wystawy

Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Wokalistyki
Uniwersytet swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego, działającej do 1831 roku.
Kontynuacją działalności szkoły był założony w 1861 przez Apolinarego Kątskiego Instytut Muzyczny, który w 1918 przekształcił się w Konserwatorium Państwowe. Konserwatorium po 1 września 1939 przyjęło nazwę Staatliche Musikschule in Warschau.
Po II wojnie światowej szkoła wznowiła działalność w 1946 roku.
rektor: prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran

dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: dr hab. Jolanta Janucik
kierownik Katedry Wokalistyki: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC
wykładowcy: klasy śpiewu solowego prowadzą – prof. Ryszard Cieśla, prof. Robert Cieśla,  dr Robert Gierlach, dr Magdalena Idzik,prof. Ewa Iżykowska-Lipińska,  dr hab. Jolanta Janucik, prof. Krystyna Jaźwińska-Dobosz,  prof. Izabela Kłosińska,  prof. Jerzy Knetig,  dr Małgorzata Kubala, prof. Małgorzata Marczewska,  prof. Mikołaj Moroz,  dr hab. Dorota Radomska, prof. Anna Radziejewska,  prof. Jadwiga Rappé,  dr hab. Eugenia Rozlach, dr hab. Artur Stefanowicz, prof. Włodzimierz Zalewski; asystenci w klasach wokalnych: Ae-Ran Kim, Anna Mikołajczyk-Niewidział, dr Yeoi-Young Sohn; pedagodzy współpracujący: Erni Deng, Gaosheng Duan, Jacek Laszczkowski, dr Witold Żołądkiewicz; pedagodzy przedmiotów na specjalności musical – Agnieszka Brańska, Mariusz Dubrawski, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, Anna Gigiel-Biedka, Wojciech Kępczyński, Magdalena Kizinkiewicz, Jacek Kotlarski, Tomasz Krezymon, Edyta Krzemień, Jakub Lubowicz, Magdalena Smalara, dr Bartosz Martyna, Kaja Mianowana, Anna Sąsiadek, Aneta Teodorczuk-Perchuć, Michał Wojnarowski, Marcin Wortmann, Lena Zuchniak; pedagodzy przedmiotów aktorskich – Michał Chorosiński, prof. Grzegorz Chrapkiewicz, Wojciech Kępczyński, Magdalena Kizinkiewicz, Bartosz Martyna, dr Katarzyna Skarżanka, Magdalena Smalara, Jitka Stokalska, Aneta Todorczuk-Perchuć; pedagodzy przedmiotów taneczno-ruchowych – dr Klaudia Carlos-Machej, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, Agnieszka Perzyna, dr hab. Zofia Rudnicka, Anna Sąsiadek, Bernadetta Wojdat-Sujkowska, Ryszard Wojtala

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: