Dni Sztuki Tańca

adres: 00-950 Warszawa, pl. Teatralny 1
tel. +48 22 692 02 00 (centr.), +48 22 826 04 23 (fax), +48 22 826 50 19, +48 22 692 02 08 (BOW), +48 22 826 02 68 (BOW, fax), +48 22 692 02 26, +48 22 692 02 28 (PR)
e-mail: office@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl

organizator: Teatr Wielki – Opera Narodowa
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17; kolejna edycja planowana jest na listopad 2017