Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

adres: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. +48 22 561 89 97
e-mail: teatrifilm@gmail.com
www.teatrifilm.uksw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab. prof. UKSW Jacek Kopciński
wykładowcy: Roman Holc, dr hab. prof. UKSW Piotr Mitzner, dr Maria Napiontkowa, Wiesław Rudzki, prof. dr hab. Anna Sobolewska, dr Paweł Stangret, dr. hab. Katarzyna Taras, dr Zbigniew Wałaszewski, dr Mateusz Werner, dr Izabela Tomczyk, Maria Zielińska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: