Akademia Sztuk Pięknych

adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel. +48 22 320 02 00 (centr.), +48 22 636 81 30 (kier. sztuki mediów), +48 22 636 01 49 (kier. scenogr.)
e-mail: scenografia@asp.waw.pl, sztuka.mediow@asp.waw.pl
www.asp.waw.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Scenografii, Wydział Sztuki Mediów
Akademię otwarto 17 marca 1904 roku. Po powstaniu warszawskim podjęto decyzję o reaktywowaniu szkoły.
rektor: prof. Adam Myjak

dziekan Wydziału Scenografii: dr hab. Paweł Dobrzycki
prodziekan Wydziału Scenografii: dr hab. Tomasz Myjak
dziekan Wydziału Mediów: prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
prodziekani Wydziału Mediów: dr Piotr Kopik, dr Izabela Maciusowicz, dr Katarzyna Stanny
wykładowcy Wydziału Scenografii: prof. Elżbieta Banecka, dr Ewa Braun, dr hab. Marek Chowaniec, Jan A. Ciecierski, dr hab. Paweł Dobrzycki, dr Mariusz Gajewski, Anna Jędrzejec, Martyna Kander, dr Ewa Kochańska, Agnieszka Koecher-Hensel, dr hab. Dorota Kołodyńska, Patryk Kowalczyk, Zofia M. Lubińska, prof. Leszek Mądzik, dr Monika Murawska, dr hab. Tomasz Myjak, dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Magdalena Raszewska, Jędrzej Skajster, Julia Skrzynecka, dr Marcel Sławiński, dr Katarzyna Sobańska, prof. Janusz Sosnowski, dr Anna Straszewska, dr hab. Edward Wojtaszek

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: