Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

adres: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
tel. +48 61 856 89 00 (centr.), +48 61 856 89 10 (rektorat), +48 61 856 89 32 (dział nauczania), +48 61 853 66 76 (fax)
e-mail: amuz@amuz.edu.pl, msworek@amuz.edu.pl, nszlafczynska@amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Wokalistyki, Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej, Zakład Muzyki Operowej
Uczelnia rozpoczęła działalność w 1920 roku.
rektor: dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM

dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. dr hab. Marek Moździerz
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: dr Szymon Musioł
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
kierownik Zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej: prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski
kierownik Zakładu Muzyki Operowej: prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
wykładowcy: śpiew solowy – dr hab. Jarosław Bręk, prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, dr Joanna Horodko, dr hab. Iwona Hossa-Derewecka, prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. dr hab. Antonina Kowtunow, prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, dr Barbara Kubiak, prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski, dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, dr Marzena Michałowska, prof. zw. dr hab. Marek Moździerz, prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, dr Bartłomiej Szczeszek, Jaromir Trafankowski, dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, dr hab. Tomasz Zagórski, dr Barbara Helena Zubanović-Baranowska; śpiew musicalowy – Edyta Krzemień; zespoły operowe: dr Justyna Chęsy, José Maria Florêncio, dr Przemysław Neumann, prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, Bartłomiej Szczeszek; aktorstwo, ruch sceniczny, taniec – Paweł Hadyński, Piotr Kaźmierczak, Leszek Rembowski; akompaniament, repertuar wokalny – dr Justyna Chęsy, prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel, Anna Haas-Niewiedział, Michał Karasiewicz, dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska, Alicja Kosznik, Kinga Książczyk, dr hab. Ewa Rubinowska, dr Szymon Musioł, Grzegorz Rudny, Joanna Sipowicz, Olena Skrok, Agata Sribniak, Alicja Tarczykowska, Joanna Zaremba, dr Paulina Zarębska; partie operowe – Katarzyna Kędzierska, dr Olga Lemko, Agnieszka Nagórka; fortepian – dr Milena Antoniewicz, dr Justyna Chęsy, Anna Haas-Niewiedział, Alicja Kosznik, Kinga Książczyk, dr hab. Ewa Rubinowska, Agata Sribniak; kształcenie słuchu – Wiesława Żok-Warchalewska

Giacomo Puccini - Suor Angelica.

Premiera: 7 kwietnia 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: