Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. +48 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.teatrnn.pl

status organizacyjny: teatr miejski
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal „Zaczarowany Lublin – Spotkania z opowiadaczami świata”

Teatr istnieje od 1990 roku.
dyrektor: Tomasz Pietrasiewicz

zastępca dyrektora: Witold Dąbrowski

Opowieść o Dumrulu Szalonym

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Isaac Bashevis Singer - Ostatni demon

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: