Kompania Teatr

adres: 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. +48 81 466 61 55
e-mail: ksenia@ck.lublin.pl, kompania@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl
c/o Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr założony we wrześniu 1995 roku.
kierownik artystyczny: Witold Mazurkiewicz

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: