Klub Gońca Teatralnego

adres: 59-220 Legnica, Rynek 39
tel. +48 76 723 35 39, +48 504 890 477
e-mail: goniec@teatr.legnica.pl
www.teatr.legnica.pl
c/o Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik artystyczny: Joanna Rostkowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: