Teatr Tradycyjny

adres: Kraków,
tel. +48 694 312 067, +48 502 929 242
e-mail: teatrtradycyjny@gmail.com
www.teatrtradycyjny.eu

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał 1 czerwca 1994 roku.
dyrekcja: Dagmara Foniok, Tadeusz Hankiewicz
adepci: Daniel Dzikowski, Łukasz Kot, Anna Monczka, Przemysław Olszewski

Sławomir Mrożek - Emigranci

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Gall Anonim - Te Deum Laudamus

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: