„Didaskalia”

adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16
tel. /fax +48 12 663 13 50
e-mail: redakcja@didaskalia.pl
www.didaskalia.pl

redaktor naczelny: Grzegorz Niziołek
wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego