„Dialog”

adres: 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. +48 22 608 28 80, +48 22 608 28 82 (fax)
e-mail: dialog@instytutksiazki.pl
www:

redaktor naczelny: Jacek Sieradzki
wydawca: Instytut Książki