Agencja Artystyczna Pro Musica

adres: 53-118 Wrocław, ul. Cisowa 10
tel. +48 71 337 32 08, +48 71 783 70 68 (fax), +48 71 783 49 78
e-mail: promusica@promusica.pl
www.promusica.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Ewa Tracz