Bałtycka Agencja Artystyczna BART

adres: 81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61
tel. +48 58 555 84 40, +48 58 555 84 41, +48 58 555 84 42 (fax)
e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl
www.bart.sopot.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor naczelny: Eugeniusz Terlecki