Scena Tańca Współczesnego

adres: 31-067 Kraków, ul. Wietora 13/15
tel. +48 12 430 50 90, +48 12 430 51 54 (fax)
e-mail: scena.tanca.sckm@gmail.com
www.sckm.krakow.pl
c/o Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Scena zainaugurowała działalność 12 marca 2003.
opieka merytoryczno-programowa i koordynacja: Marta Pieruszka

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: