Instytut im. Jerzego Grotowskiego

adres: 50-101 Wrocław, Rynek Ratusz 27
tel. +48 71 344 53 20, +48 71 343 42 67 (fax)
e-mail: sekretariat@grotowski-institute.art.pl
www.grotowski-institute.art.pl, www.grotowski.net

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Nowe Epifanie

dyrektor: Jarosław Fret
zastępca dyrektora ds. programowych: Monika Blige