Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

adres: 03-980 Warszawa, ul. Rechniewskiego 7/1
tel. +48 519 543 387, +48 661 884 676
e-mail: stsw.witkacy@gmail.com
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Piotr Głowacki
wiceprezes: Marcin Cecko