Fundacja Scena Współczesna

adres: 02-415 Warszawa, ul. Kraszewskiego 25
tel. +48 796 550 570, +48 22 403 38 85
e-mail: scenawspolczesna@gmail.com, info@staraprochownia.art.pl
www.scenawspolczesna.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania

prezes: Włodzimierz Kaczkowski