eferte_Fundacja Rozwoju Tańca

adres: 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 60/603
tel. +48 606 877 606
e-mail: eferte@eferte.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Anna Piotrowska