Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

adres: 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2
tel. +48 22 628 76 83, +48 22 628 12 71-73 (centr.), +48 22 628 95 50 (fax)
e-mail: sekretariat@u-jazdowski.pl, info@u-jazdowski.pl
www.csw.art.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji „Rozdroże”

dyrektor: Małgorzata Ludwisiak