Centrum Łowicka

adres: 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21
tel. +48 22 845 56 75
e-mail: sekretariat@lowicka.pl, lowicka@lowicka.pl
www.lowicka.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Katarzyna Hagmajer