Centrum Kulturalne w Przemyślu

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. /fax +48 16 678 20 09
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl

czytania, wykłady, itp:
Biesiada Teatralna. Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form

dyrektor naczelny: Janusz Czarski