Estrada Poznańska

adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 8
tel. +48 61 852 88 33, +48 61 852 88 35 (fax)
e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
www.estrada.poznan.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Małgorzata Kempa