Centrum Kultury „Zamek”

adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
tel. +48 61 646 52 76, +48 61 646 53 08 (fax)
e-mail: informacja@ckzamek.pl
www.ckzamek.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Anna Hryniewiecka