Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

adres: 09-402 Płock, ul. Tumska 9 a
tel. +48 24 366 43 33, +48 24 366 43 42 (fax)
e-mail: pokis@pokis.pl
www.pokis.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Rynek Sztuki

dyrektor: Radosław Malinowski