Dom Literatury

adres: 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17
tel. +48 42 636 68 38, +48 42 636 06 19 (fax)
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl
www.dom-literatury.pl

czytania, wykłady, itp:
Letnia Scena – Przegląd Małych Form Teatralnych

dyrektor: Przemysław Owczarek