POLUNIMA (Polski Ośrodek Lalkarski)

adres: 90-718 Łódź, ul. 1 Maja 2
tel. /fax +48 42 633 08 94
e-mail: polunima.biuro@gmail.com
www.polunima.art.pl

czytania, wykłady, itp:

prezydent: Waldemar Wolański