Łódzki Dom Kultury

adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18
tel. +48 42 633 98 00, +48 797 326 216
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
www.ldk.lodz.pl

czytania, wykłady, itp:
Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁóPTA
Łódzkie Spotkania Teatralne

dyrektor: Jacek Sokalski