Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne

adres: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24
tel. +48 74 862 17 17, +48 74 866 13 51 (fax)
e-mail: dyrektor.artystyczny@festiwalmoniuszkowski.pl
www.festiwalmoniuszkowski.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski

prezes: Piotr Maziarz