Krakowskie Forum Kultury

adres: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. +48 12 422 08 14, +48 12 422 19 55
e-mail: kfk@krakowskieforum.pl
www.krakowskieforum.pl

czytania, wykłady, itp:
Krakowskie Miniatury Teatralne

dyrektor: Izabela Kosowska