Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN

adres: 31-020 Kraków, ul. św. Marka 22
tel. +48 12 431 85 22, +48 504 810 502
e-mail: sten@stenkrakow.pl, faro@faro.krakow.pl
www.stenkrakow.pl

czytania, wykłady, itp:
Letni Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

prezes: Henryk Pasiut
wiceprezes: Andrzej Sadowski