Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery ARIA

adres: 31-353 Kraków, ul. Żeleńskiego 27
tel. /fax +48 12 633 90 87, +48 608 026 060
e-mail: kontakt@milosnicyopery.pl
www.milosnicyopery.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Elżbieta Gładysz