INQBATOR 2015

miejsce: Ostrołęckie Centrum Kultury
kurator:
Czas trwania: od 2016-09-15 do 2016-09-29

pokonkursowa wystawa fotograficzna towarzysząca V Festiwalowi Wokół Teatru. InQbator ulicy