Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”

adres: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 62
tel. /fax +48 12 266 98 12
e-mail: solvay@ckpodgorza.pl
www.solvay.krakow.pl
c/o Centrum Kultury Podgórze

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Magdalena Piędel