Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

adres: 28-440 Działoszyce, Ogrodowa 6
tel. +48 41 352 60 61
e-mail: m_gck@wp.pl
www.mgck.dzialoszyce.info

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Paweł Kamiński