Polski Instytut Sztuki Filmowej

adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
tel. +48 22 421 01 30, +48 22 421 02 41 (fax)
e-mail: pisf@pisf.pl
www.pisf.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Radosław Śmigulski