Teatr Czwartek

adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słowackiego 2
tel. +48 791 781 714
e-mail: teatrtbg@gmail.com
www:
c/o Tarnobrzeski Dom Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2013 roku.
kierownik: Sylwester Łysiak

Jewgienij Griszkowiec - Jak zjadłem psa.

Premiera: 26 czerwca 2017
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: