Miejski Teatr Polityczny

adres: 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 67
tel.
e-mail:
www:

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 2017 roku.
kierownik: Przemysław Wojcieszek

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: